> Problemes amb la connexió LAN sense fils > Quan l'equip no es pot connectar a la LAN sense fil
4SEJ-011

Quan l'equip no es pot connectar a la LAN sense fil

Utilitzeu el procediment següent per comprovar la connexió LAN sense fils.
1
Comproveu l'estat de l'ordinador.
S'han completat la configuració de l'ordinador i l'encaminador sense fils o punt d'accés?
Els cables de l'encaminador sense fils o punt d'accés (incloent el cable d'alimentació i el cable LAN) estan correctament endollats?
L'encaminador sense fils o punt d'accés està engegat?
Si després de la comprovació el problema persisteix
Apagar els dispositius, i després torneu a encendre'ls.
Espereu una mica i torneu a intentar connectar-vos a la xarxa.
2
Assegureu-vos que l'equip està engegat.
Si l'equip es posa en ON, apagar-lo, i després torneu a engegar-lo.
3
Comproveu el lloc d'instal·lació de l'equip i l'encaminador sense fils o punt d'accés.
És la màquina massa lluny de l'encaminador sense fils o punt d'accés?
Hi ha algun obstacle com parets entre l'equip i l'encaminador sense fils o punt d'accés?
Hi ha cap electrodomèstic, com ara forns microones o telèfons sense fil digitals que emeten ones de ràdio, a prop de la màquina?
4
Reconfigureu les opcions de la xarxa LAN sense fils.
NOTA
Si l'encaminador sense fils o punt d'accés està configurat com es descriu a continuació, canvieu manualment les opcions de la connexió LAN sense fils.
S'activa el mode ocult*1.
S'activa QUALSEVOL connexió rebutjada*2.
La clau WEP que s'ha generat de forma automàtica (hexadecimal) es selecciona.
*1Una funció que desactiva la detecció automàtica de l'encaminador sense fils o del punt d'accés SSID d'altres dispositius.
*2Una funció en la qual l'encaminador sense fils o punt d'accés rebutja la connexió si l'SSID del dispositiu a connectar està configurat a "QUALSEVOL" o està buit.
Si l'encaminador sense fil o punt d'accés està configurat com es descriu a continuació, canvieu la configuració de l'encaminador.
L'adreça MAC de l'equip i l'ordinador és rebutjada per la funció de filtrat de paquets d'adreces MAC*3.
Quan només s'utilitza l'estàndard IEEE 802.11n per a la comunicació sense fils, se selecciona WEP o el mètode de xifrat WPA/WPA2 està establert a TKIP.
*3Aquesta funció permet només comunicacions amb dispositius amb adreces MAC especificades i prohibeix altres comunicacions.