> Problemes per a copiar/imprimir > No es pot imprimir
4SEJ-016

No es pot imprimir

Una causa pot ser que hi hagi un problema amb les dades d'impressió o el controlador de la impressora. Comproveu el següent.
Una altra possible causa pot ser un problema amb la connexió de xarxa o USB. Comproveu que la connexió és correcta.

Heu carregat el paper correctament?

Comproveu si el paper s'ha carregat correctament.

Podeu imprimir una pàgina de prova al Windows?

Si podeu imprimir una pàgina de prova al Windows, no hi ha cap problema amb l'equip ni amb el controlador d'impressora. Comproveu les opcions d'impressió de l'aplicació.

És llarg el nom de fitxer del document a imprimir?

Quan envieu un treball des de l'ordinador a l'equip, s'envia amb un nom creat segons el nom de fitxer del document i el nom de l'aplicació que s'utilitza per imprimir. Un nom de treball massa llarg farà impossible l'enviament correcte, així que assegureu-vos que el nom de fitxer del document no sigui massa llarg.

Esteu fent servir programaris de seguretat o similars?

Assegureu-vos que la impressió no estigui restringida per un programari de seguretat o un altre programari resident.

Es produeix un error quan intenteu imprimir un document concret o des d'una aplicació específica?

Creeu el document en qüestió des del principi o importeu el contingut del document en un nou fitxer i, a continuació, torneu a provar d'imprimir.
Comproveu que el document es pot imprimir des d'una aplicació diferent. Si funciona, vol dir que hi ha un problema amb l'aplicació original. Poseu-vos en contacte amb el fabricant de l'aplicació.

No hi ha cap problema amb el controlador d'impressora?

Reinstal·leu el controlador de la impressora.
Comproveu que la mida del paper o la mida de sortida estan configurades correctament.
Comproveu que la comunicació bidireccional està habilitada. Si està desactivada, habiliteu-la i reinicieu l'ordinador.

No hi ha cap treball pendent?

Si la impressió s'interromp per qualsevol motiu, el treball es mantindrà a l'equip com a dades que esperen per ser impreses. En aquest cas, és possible que l'equip no funcioni ni respongui fins i tot quan rep una nova instrucció d'impressió. Elimineu el treball pendent i torneu a provar d'imprimir.

Esteu imprimint amb l'ordre lpr?

Per imprimir continuament dades en PDF amb l'ús de l'ordre Ipr, imprimiu treballs un per un d'acord amb els intervals establerts a l'opció <Temps d'espera>.

S'ha produït un error?

Per determinar si es va produir algun error en la impressió, verifiqueu el registre del treball.

Podeu imprimir des d'altres ordinadors?

Si tampoc podeu imprimir des d'altres ordinadors, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.