> Problemes per a copiar/imprimir > No hi ha visualització de documents a la pantalla de selecció de fitxers (impressió segura)
4SEJ-019

No hi ha visualització de documents a la pantalla de selecció de fitxers (impressió segura)

Quan s'està esgotant l'espai lliure en memòria, els documents no es mostren a la pantalla per a la selecció de fitxers. Comproveu el següent.
Si hi ha un treball en cua, espereu-vos fins que el treball hagi finalitzat.
Si hi ha un document rebut desat a la memòria, imprimiu-lo o esborreu-lo.
Si documents segurs s'emmagatzemen a la memòria, imprimiu el document segur.
Dividiu en diverses seccions els documents amb moltes pàgines abans d'imprimir-los.
Reduïu la resolució d'impressió.