> Problemes amb el fax/telèfon > No es pot rebre faxos
4SEJ-01K

No es pot rebre faxos

Una possible causa pot ser un mode de recepció equivocat o una configuració incorrecta de recepció. Comproveu el següent.

Rebeu un fax automàticament?

Comproveu que el mode de recepció estigui establert en <Fax/Telèfon (Canvi automàtic)>, <Automàtic>, <Contestador> o <Commutador de xarxa>.
Una vegada establert a <Contestador>, comproveu que un contestador automàtic integrat està connectat a l'equip i està engegat amb un missatge de resposta d'àudio enregistrat correctament.
Potser s'està esgotant l'espai lliure en memòria. Podeu imprimir, enviar o esborrar qualsevol document desat a la memòria.

Rebeu un fax manualment?

Comproveu que el mode de recepció estigui establert a <Manual>.
Abans de penjar l'auricular, seleccioneu <Inic recepció> o introduïu el número d'ID per a la recepció remota. Si primer pengeu l'auricular, la comunicació s'aturarà.

Esteu utilitzant una línia de fibra òptica per rebre un fax?

L'equip és compatible amb l'ús de línies analògiques. Si s'utilitza una línia de telèfon IP o una línia de fibra òptica, és possible que l'equip no funcioni correctament en funció de l'entorn de connexió o dels dispositius connectats. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de la línia de telèfon IP o de la línia de fibra òptica.

Està rebent faxos dels serveis d'informació de fax?

Comproveu les opcions per <Seleccionar el tipus de línia> per assegurar-vos que el tipus de línia telefònica està configurada en línia de tons.
Si s'estableix a una línia d'impulsos, especifiqueu la destinació utilitzant el botó To a la pestanya <Introduir dest.> i després introduïu la destinació. Si introduïu la destinació després de seleccionar el botó To, els senyals de tons es transmeten fins i tot quan s'utilitza una línia d'impulsos.
Realitzeu l'operació de recepció seguint la guia per veu proporcionada pels serveis d'informació de fax.