> Problemes amb el fax/telèfon > Els faxos rebuts no surten nítids
4SEJ-01L

Els faxos rebuts no surten nítids

Una possible causa pot ser que l'àrea de lectura de l'equip emissor estigui bruta o les opcions de recepció de l'equip siguin incorrectes. Comproveu el següent.

L'àrea de lectura de l'equip emissor està bruta?

Demaneu-li al remitent que comprovi si l'àrea de lectura del seu equip està bruta.

Falta una part del contingut de la pàgina rebuda?

Alineeu les guies del paper a les vores del paper.
Assegureu-vos d'imprimir amb paper de la mida adequada.
Establiu <Usar Reduir mida d'RX> en <Activat>.