> Problemes amb la xarxa > L'equip marca una destinació de connexió incorrecta (si hi ha un encaminador per via telefònica connectat a una xarxa)
4SEJ-00J

L'equip marca una destinació de connexió incorrecta (si hi ha un encaminador per via telefònica connectat a una xarxa)

Una possible causa pot ser que l'opció de l'encaminador per via telefònica o del servidor DNS estigui equivocada. Comproveu el següent.
Si un encaminador per via telefònica no ha de passar paquets de difusió, configureu-lo per tal que els paquets de difusió no passin. Si l'encaminador per via telefònica ha de passar paquets de difusió, comproveu si les opcions són correctes.
Si hi ha un servidor DNS ubicat en una xarxa externa, establiu que es connecti l'adreça IP, no el nom d'amfitrió, encara que es connecti als dispositius que hi ha a la xarxa connectada a l'equip.
Si hi ha un servidor DNS ubicat en una xarxa connectada a l'equip i la informació sobre els dispositius connectats a una xarxa externa està desada al servidor DNS, comproveu si les opcions són correctes.