> Problemes amb la xarxa > No es pot connectar a la xarxa
4SEJ-00E

No es pot connectar a la xarxa

Una possible causa pot ser que s'ha fet una selecció incorrecta dels ports o de l'adreça IP. Comproveu el següent.
Vegeu també els elements següents.

S'han seleccionat els ports correctes?

Comproveu les opcions del port.
Quan no hi ha cap port adequat, creeu-lo amb el controlador de la impressora.

L'adreça IP s'ha establert correctament?

Realitzeu una prova de connexió per comprovar si l'adreça IP s'ha configurat correctament.
En un entorn DHCP, l'adreça IP s'adquireix automàticament. Comproveu si l'adreça IP actual s'ha establert correctament. Si l'adreça IP no s'ha establert correctament, comproveu que s'ha activat tant la funció DHCP de l'encaminador com el punt d'accés.
NOTA
L'opció predeterminada de fàbrica és que <DHCP> i <IP automàtica> s'activen de manera que l'equip adquireixi una adreça IP automàticament.

L'adreça de la subxarxa forma part de l'adreça IP de l'equip i fa que coincideixi amb l'adreça IP de l'ordinador?

Si les adreces de la subxarxa no coincideixen, feu que ho facin canviant l'adreça IP de l'equip i de l'ordinador.

No està la comunicació limitada pel tallafoc de l'ordinador?

Si les adreces IP o una adreça MAC s'han introduït incorrectament, no podreu accedir a l'equip. En aquest cas, heu d'utilitzar el tauler de control per establir <Filtre d'adreces IPv4>, <Filtre d'adreces IPv6> o <Filtre d'adreces MAC> en <Desact.>.

Quan s'apaga l'equip i després es torna a engegar, es desactiva la comunicació?

Quan s'apaga l'equip i després es torna a engegar, es pot assignar a l'equip una altra adreça IP, diferent de la que s'estava utilitzant. Utilitzant DHCP, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa i feu qualsevol de les opcions següents.
Establiu <Actualització dinàmica DNS> a <Activat> a l'equip.
Configureu una opció per que sempre s'assigni la mateixa adreça IP cada vegada que s'inicia l'equip.