> Problemes amb la lectura > Pèrdues de tinta als documents llegits
4SEJ-021

Pèrdues de tinta als documents llegits

Apareixen pèrdues de tinta quan les opcions de densitat no són les adequades. Comproveu que els valors de densitat són els correctes i canvieu-los si cal.