> Problemes amb la lectura > No es pot llegir mitjançant l'ordinador
4SEJ-01Y

No es pot llegir mitjançant l'ordinador

Una possible causa pot ser que l'original no s'ha col·locat correctament o hi ha un problema amb les opcions del controlador de l'escàner. Comproveu el següent.

L'original es col·loca correctament?

Col·loqueu l'original correctament.

Hi ha un problema amb el controlador de l'escàner o el programari?

Reinstal·leu el controlador de l'escàner o el programari.

És correcte el valor de la resolució?

Segons l'entorn, la lectura pot no ser possible si la resolució és massa alta. En aquest cas, reduïu la resolució i comproveu si la lectura és possible.