> Problemes amb la lectura > No es poden desar a l'ordinador els documents llegits
4SEJ-01X

No es poden desar a l'ordinador els documents llegits

Una possible causa pot ser que l'original no s'ha col·locat correctament o hi ha un problema amb el controlador de l'escàner. Comproveu el següent.

L'original es col·loca correctament?

Col·loqueu l'original correctament.

Hi ha un problema amb el controlador de l'escàner o el programari?

Reinstal·leu el controlador de l'escàner o el programari.