> Problemes amb la connexió USB > Engegar l'equip fa que l'ordinador s'engegui
4SEJ-014

Engegar l'equip fa que l'ordinador s'engegui

Això pot ocórrer en un entorn en què un Mac i l'equip estan connectats entre si per un cable USB.
Desconnecteu el cable USB i, a continuació, engegueu l'equip. El problema es pot resoldre amb una connexió mitjançant un concentrador USB.