> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > لکه‌هایی روی نتایج چاپ دیده می‌شود
54A0-0C4

لکه‌هایی روی نتایج چاپ دیده می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است یا مشکلی در محیط کار وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

آیا زمان استفاده از دستگاه در محیطی با رطوبت کم، این لکه‌ها دیده می‌شوند؟

تنظیم <Low Humidity Mode> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
اگر <Low Humidity Mode> تعیین شده باشد، زمانی که از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا استفاده می شود ممکن است تراکم چاپ منظم نباشد یا در سطح پایین تری باشد.

آیا بسته به نوع کاغذ و محیط عملیاتی، لکه‌هایی روی نتایج چاپی ظاهر می شود؟

تنظیم <Correct Blurry Image> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 1> در ضعیف ترین حالت و با <Mode 4> در قوی ترین حالت است. این تنظیم را با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
تنظیم یک جلوه بهبود قوی تر می تواند موجب تراکم چاپ روشن تر یا سرعت چاپ کمتر شود. این تنظیم همچنین ممکن است به لبه‌های کم رنگ تر یا جزئیات آشفته تر منجر شود.
اگر [Barcode Adjustment Mode] در درایور چاپگر تعیین شود، در این صورت تنظیم <Correct Blurry Image> غیرفعال می گردد.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.

آیا بسته به نوع کاغذ و شرایط محیط، روی خروجی کار کپی لکه ظاهر می شود؟

تغییر تنظیم <Correct Blurry Image for Copy> ممکن است مشکل را حل کند. جلوه بهبود با <Mode 1> در ضعیف ترین حالت و با <Mode 3> در قوی ترین حالت است.
نکته
تنظیم یک جلوه بهبود قوی تر می تواند موجب تراکم چاپ روشن تر شود.