> سایر مشکلات > سر و صدای عجیبی هنگام شروع کار دستگاه یا هنگام چاپ شنیده می‌شود
54A0-06F

سر و صدای عجیبی هنگام شروع کار دستگاه یا هنگام چاپ شنیده می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که اشیای خارجی داخل دستگاه قرار دارند یا کاغذ مناسبی استفاده نشده است. موارد زیر را بازبینی کنید.
نکته
اگرچه ممکن است قبل، حین یا بعد از چاپ صدای بلند یا صدای ناگهانی ایجاد شود، اما این موضوع مشکلی نیست و باعث عملکرد نامناسب دستگاه نمی‌شود.

آیا تکه کاغذ یا کیسه پلاستیکی یا هر نوع اشیاء خارجی دیگر در داخل دستگاه وجود دارد؟

بررسی کنید آیا تکه کاغذ یا کیسه پلاستیکی یا هر نوع اشیاء خارجی دیگر در داخل دستگاه وجود دارد.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

بررسی کنید کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شود.

آیا کارتریج‌های تونر به‌درستی نصب شده است؟

کارتریج‌های تونر را دوباره نصب کنید.

آیا از کارتریج‌های تونر اصلی Canon استفاده می‌کنید؟

فقط کارتریج‌های تونر اصلی Canon باید به جای کارتریج‌های تونر استفاده شوند.