> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > جابه‌جایی بین LAN سیم‌دار و LAN بی‌سیم امکان‌پذیر نیست
54A0-00W

جابه‌جایی بین LAN سیم‌دار و LAN بی‌سیم امکان‌پذیر نیست

برای جابه‌جایی بین LAN سیم‌دار و LAN بی‌سیم نیاز دارید از پانل عملیات دستگاه عمل کنید و تنظیمات شبکه را مجدداً پیکربندی کنید. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا عملیات جابه‌جایی را از پانل عملیات دستگاه انجام داده‌اید؟

بدون انجام عملیات جابه‌جایی، نمی‌توانید روش اتصال را تغییر دهید.

آیا دستگاه به‌طور صحیح به LAN سیم‌دار یا LAN بی‌سیم وصل شده است؟

بررسی کنید دستگاه به‌طور صحیح به LAN سیم‌دار یا LAN بی‌سیم وصل شده باشد.
نکته
توجه داشته باشید اگر از تنظیمات دیگر (USB یا اتصال LAN سیم‌دار) تنظیم اتصال را به اتصال LAN بی‌سیم تغییر دهید، باید درایورها را از رایانه خودتان لغو نصب کنید و سپس دوباره آنها را نصب نمایید. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.