> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > زمانی که دستگاه نمی‌تواند به یک LAN بی‌سیم وصل شود
54A0-011

زمانی که دستگاه نمی‌تواند به یک LAN بی‌سیم وصل شود

از روش‌های زیر برای بررسی اتصال LAN بی‌سیم استفاده کنید.
1
وضعیت رایانه را بررسی کنید.
آیا تنظیمات رایانه و روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی کامل شده است؟
آیا کابل‌های روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی (از جمله سیم برق و کابل LAN) به‌درستی وصل شده‌اند؟
آیا روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی روشن است؟
اگر حتی بعد از بررسی موارد بالا مشکل رفع نشد
دستگاه‌ها را خاموش کنید و دوباره روشن نمایید.
کمی منتظر بمانید، و سعی کنید دوباره به شبکه وصل شوید.
2
بررسی کنید دستگاه روشن است.
اگر دستگاه روشن است، آن را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید.
3
سایت نصب دستگاه و روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کنید.
دستگاه با روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی فاصله زیادی دارد؟
آیا مانعی مثل دیوار بین دستگاه و روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی قرار دارد؟
وسایلی چون اجاق ماکروویو یا تلفن بی‌سیم دیجیتال وجود دارد که امواج رادیویی در نزدیکی دستگاه ساطع می‌کند؟
4
تنظیمات LAN بی‌سیم را مجدداً پیکربندی کنید.
نکته
اگر روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی به شرح زیر تنظیم شده است، تنظیمات روتر LAN بی‌سیم را با ثبت دستی پیکربندی کنید.
حالت پنهان*1 فعال شده است.
ANY connection refusal*2 فعال شده است.
کلید WEP که به‌طور خودکار ایجاد شده (هگزادسیمال) انتخاب شود.
*1عملکردی که تشخیص خودکار SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را روی سایر دستگاه‌ها غیرفعال می‌کند.
*2عملکردی است که اگر SSID در دستگاهی که باید وصل شود روی "ANY" (هر کدام) تنظیم شده یا خالی باشد، این عملکرد روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی اتصال را رد می‌کند.
اگر روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی به شرح زیر تنظیم شده باشد، تنظیمات روتر را تغییر دهید.
آدرس MAC دستگاه و رایانه توسط عملکرد فیلتر کردن بسته آدرس MAC رد شده است*3.
زمانی که تنها IEEE 802.11n برای ارتباط بی‌سیم استفاده شود، WEP انتخاب می‌شود یا روش رمزگذاری WPA/WPA2 بر روی TKIP تنظیم می‌شود.
*3عملکردی است که به دستگاه‌هایی با آدرس MAC مشخص اجازه ارتباط می‌دهد و از برقراری سایر ارتباطات جلوگیری می‌کند.