> مشکلات معمول > "نشانگر خطا" نور ثابت یا چشمک‌زن دارد
54A0-002

"نشانگر خطا" نور ثابت یا چشمک‌زن دارد

اگر خطایی رخ داد، "نشانگر خطا" به‌طور ثابت روشن می‌شود یا چشمک می‌زند. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

بررسی کنید کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شود.

آیا کاغذ گیر کرده است؟

بررسی کنید که کاغذ گیر نکرده باشد. اگر کاغذ گیر کرده باشد، پیامی روی صفحه نشان داده می‌شود. دستورالعمل‌های روی صفحه را برای خارج کردن کاغذی که گیر کرده است دنبال کنید.

آیا پیامی بر روی صفحه نشان داده می‌شود؟

اگر مشکلی وجود داشته باشد، پیامی روی صفحه نشان داده می‌شود. حتماً اقدامات متقابلی را که در این پیام پیشنهاد شده است، انجام دهید.

دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.

دستگاه را خاموش کرده و برای روشن کردن مجدد آن حداقل 10 ثانیه صبر کنید.
نکته
وقتی مشکل حل شد، "نشانگر خطا" خاموش می‌شود و صفحه به حالت "ویژگی‌های اصلی" باز می‌گردد. اگر خطا قابل حل نیست، با فروشنده یا نمایندگی خدمات خود تماس بگیرید.