> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > کاغذ سفید خارج می‌شود
54A0-01A

کاغذ سفید خارج می‌شود

وضعیت کارتریج‌های تونر را بررسی کنید.

آیا کارتریج‌های تونر به‌درستی نصب شده است؟

کارتریج‌های تونر را دوباره نصب کنید.

آیا کارتریج تونری هست که عمر مصرفش تمام شده باشد؟

مقدار باقیمانده کارتریج تونر را بررسی کنید.