> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > چاپ امکان‌پذیر نیست
54A0-016

چاپ امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که مشکلی مربوط به داده‌های چاپ یا درایور چاپگر وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.
علت احتمالی دیگر می‌تواند وجود مشکل در شبکه یا اتصال USB باشد. بررسی کنید تنظیمات درست باشد.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

بررسی کنید کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شود.

می‌توانید صفحه آزمایش Windows را چاپ کنید؟

اگر بتوانید یک صفحه آزمایش Windows چاپ کنید، دستگاه یا درایور چاپگر مشکلی ندارد. تنظیمات چاپ مربوط به برنامه خودتان را بررسی کنید.

آیا نام فایل سندی که می‌خواهید چاپ کنید، نسبتاً طولانی است؟

وقتی از رایانه‌تان کاری را به دستگاه ارسال کنید، این کار با نامی برای چاپ فرستاده می‌شود که بر اساس نام فایل سند و نام برنامه به کار رفته برای چاپ، ایجاد شده است. نام بسیار طولانی برای کار ارسال صحیح را غیر ممکن می‌کند، بنابراین مطمئن شوید که نام فایل سند خیلی طولانی نباشد.

آیا از نرم‌افزار امنیتی یا مشابه آن استفاده می‌کنید؟

مطمئن شوید که نرم‌افزار امنیتی یا سایر نرم‌افزارهای موجود، چاپ را محدود نکرده باشند.

آیا عدم موفقیت در چاپ وقتی رخ می‌دهد که می‌خواهید سند خاصی را چاپ کنید یا از طریق برنامه خاصی چاپ را انجام دهید؟

سند مورد بحث را از روی پیش نویس دوباره ایجاد کنید یا محتوای سند را وارد فایل جدیدی کنید و سپس دوباره چاپ کردن را امتحان کنید.
بررسی کنید که امکان چاپ کردن از طریق برنامه متفاوتی وجود داشته باشد. اگر نتیجه موفقیت‌آمیز بود، نشان می‌دهد که مشکلی در برنامه اولیه وجود دارد. با سازنده برنامه تماس بگیرید.

آیا درایور چاپگر مشکلی ندارد؟

دوباره درایور چاپگر را نصب کنید.
بررسی کنید که اندازه کاغذ یا اندازه خروجی به‌درستی تنظیم شده باشد.
بررسی کنید که ارتباط دوطرفه فعال باشد. اگر غیر فعال بود، آن را فعال کنید و رایانه را مجدداً راه‌اندازی کنید.

آیا کار تمام نشده‌ای وجود ندارد؟

اگر چاپ کردن به هر دلیلی متوقف شود، تا زمانی که داده‌ها در انتظار چاپ است، کار در دستگاه باقی می‌ماند. در این حالت، حتی وقتی که دستور چاپ جدید به دستگاه داده شود، دستگاه ممکن است کار نکند یا پاسخی ندهد. کار باقی مانده را حذف کنید و سپس دوباره برای چاپ اقدام کنید.

آیا با فرمان lpr چاپ می‌کنید؟

برای چاپ داده‌های PDF به‌صورت پیوسته از طریق فرمان lpr، کارها را یک به یک طبق تنظیم <Timeout> در فواصل زمانی معین چاپ کنید.

خطایی روی داده است؟

برای تعیین اینکه آیا خطایی حین چاپ رخ داده است یا خیر، "گزارش کار" را بررسی کنید.

می‌توانید از سایر رایانه‌ها چاپ کنید؟

اگر نمی‌توانید از سایر رایانه‌ها چاپ کنید، با فروشنده مجاز محلی Canon یا تلفن راهنمای Canon تماس بگیرید.