> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > عملیات چاپ کند به نظر می‌رسد.
54A0-018

عملیات چاپ کند به نظر می‌رسد.

علت احتمالی می‌تواند این باشد که فضای خالی حافظه در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.
نکته
پدیده‌های زیر جزء مشخصه‌های دستگاه است و بنابراین به معنای وجود چیزی غیرعادی نیست.
چاپ کردن صفحه اول طول می‌کشد.
سرعت چاپ کردن ممکن است بسته به جهت قرارگیری کاغذ بارگذاری‌شده کندتر باشد. در صورت امکان، جهت قرارگیری کاغذ را تغییر دهید.
پس از یک دوره پیوسته چاپ یا پس از چاپ کردن روی کاغذ نازک، سرعت چاپ کاهش پیدا می‌کند یا چاپ به‌طور موقت برای تنظیم دمای واحد اصلی یا کیفیت تصویر متوقف شود.
وقتی چاپ به‌طور موقت متوقف شود، کمی صبر کنید. وقتی تنظیم انجام شد، چاپ ادامه پیدا می‌کند.

آیا فضای خالی حافظه در حال کم شدن است؟

داده‌های غیرضروری ذخیره شده در حافظه را چاپ، ارسال یا حذف کنید.

آیا از عملکرد "چاپ ایمن" استفاده می‌کنید؟

اگر از عملکرد "چاپ ایمن" استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود <Use Secure Print> را روی <Off> تنظیم کنید.