> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > جابه‌جایی خودکار بین تلفن و فاکس‌ غیرممکن می‌شود
54A0-01S

جابه‌جایی خودکار بین تلفن و فاکس‌ غیرممکن می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که حالت دریافت یا تنظیمات دریافت اشتباه است یا فضای خالی حافظه در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا دستگاه برای جابه‌جایی خودکار بین تلفن و فاکس‌ پیکربندی شده است؟

بررسی کنید حالت دریافت روی ‎<Fax/Tel (Auto Switch)>‎،‏ <Answering Machine>، یا <Net Switch> تنظیم باشد.
وقتی روی <Answering Machine> تنظیم شده است، بررسی کنید که پیام گیر به این دستگاه وصل شده و روشن است و پیام پاسخگویی صوتی به‌درستی ضبط شده است.

آیا فضای خالی حافظه در حال کم شدن است؟

داده‌های غیرضروری ذخیره شده در حافظه را چاپ، ارسال یا حذف کنید.

تنظیم <Ring Start Time> خیلی کوتاه نیست؟

اگر تنظیم <Ring Start Time> خیلی کوتاه باشد، دریافت فاکس‌ ممکن است تشخیص داده نشود که منجر به زنگ خوردن تلفن خارجی می‌شود. <Ring Start Time> را تنظیم کنید تا به اندازه کافی طولانی باشد.

آیا وضعیت خط تلفن ضعیف نیست؟

اگر وضعیت خط تلفن ضعیف است، تنظیم <RX Start Speed> را تغییر دهید.

آیا دستگاه فرستنده از سیگنال تشخیص فاکس‌ (سیگنال CNG) پشتیبانی می‌کند؟

تماس ورودی از دستگاهی که قادر به ارسال سیگنال تشخیص فاکس‌ نیست، حالت دستگاه دریافت کننده را به حالت دریافت فاکس‌ تغییر نمی‌دهد. فاکس‌ را با عملیات دستی دریافت کنید.