> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > چاپ فاکس‌های دریافت شده امکان‌پذیر نیست
54A0-01R

چاپ فاکس‌های دریافت شده امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده است یا کارتریج تونر به پایان عمر مصرف خود رسیده است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذی را که چاپ کامل فاکس‌ دریافت شده روی آن امکان‌پذیر است، بارگذاری کنید.
تنظیم اندازه کاغذ را بررسی کنید.

آیا کارتریج‌های تونر به‌درستی نصب شده است؟

کارتریج‌های تونر را دوباره نصب کنید.

آیا کارتریج تونری هست که عمر مصرفش تمام شده باشد؟

مقدار باقیمانده کارتریج تونر را بررسی کنید.

اگر چاپ دو طرفه سند دریافت شده امکان‌پذیر نباشد

تنظیمات مربوط به چاپ دو طرفه سند فاکس‌ دریافت شده را بررسی کنید