> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > ارسال فاکس‌ امکان‌پذیر نیست
54A0-01F

ارسال فاکس‌ امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که در حال حاضر کار دیگری فرستاده یا دریافت شده است یا تنظیمات ارسال فاکس‌ اشتباه است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا نسخه اصلی به‌طور صحیح در جای خود قرار گرفته است؟

نسخه اصلی را به‌طور صحیح در جای خود قرار دهید.

خطایی روی داده است؟

چاپ کنید و گزارش مدیریت ارتباط را بررسی کنید.

خط تلفن به‌درستی تنظیم شده است؟

بررسی کنید که خط تلفن به‌درستی تنظیم شده باشد.

آیا فاکس‌ را به خارج از کشور ارسال می‌کنید؟

در وارد کردن شماره فاکس‌ وقفه ایجاد کنید.
تنظیم <TX Start Speed> را تغییر دهید.

آیا اطلاعات مقصد به‌درستی مشخص شده است؟

بررسی کنید که اطلاعات مقصد به‌درستی مشخص شده باشد.

آیا سند دیگری را از حافظه ارسال نمی‌کنید؟

صبر کنید تا ارسال به‌طور کامل انجام شود.

خط تلفن خارجی مشغول است؟

صبر کنید تا خط آزاد شود.

آیا محیط دریافت مربوط به مقصد (دستگاه فاکس‌ گیرنده) را بررسی کرده‌اید؟

بررسی کنید که دستگاه فاکس‌ گیرنده با این دستگاه سازگار باشد (مثلاً از G3 پشتیبانی کند).
بررسی کنید که در دستگاه فاکس‌ گیرنده کاغذ بارگذاری شده باشد.
بررسی کنید خط فاکس‌ گیرنده مشغول نباشد.
وقتی خط فاکس‌ گیرنده مشغول باشد، "Result" در گزارش نتیجه TX فاکس پیام "Busy/No Signal" را نمایش می‌دهد.

آیا برای ارسال فاکس‌ از خط فیبر نوری استفاده می‌کنید؟

دستگاه برای استفاده با خطوط آنالوگ سازگار است. زمان استفاده از خط فیبر نوری یا خط تلفن IP، ممکن است دستگاه بسته به محیط اتصال یا دستگاه‌های متصل به‌درستی کار نکند. در این حالت، با ارائه‌دهنده خط فیبر نوری یا تلفن IP تماس بگیرید.