> مشکلات مربوط به شبکه > دستگاه، مقصد از قبل تعیین نشده‌ای را شماره‌گیری می‌کند (وقتی روتر شماره‌گیری به شبکه وصل است).
54A0-00J

دستگاه، مقصد از قبل تعیین نشده‌ای را شماره‌گیری می‌کند (وقتی روتر شماره‌گیری به شبکه وصل است).

علت احتمالی می‌تواند این باشد که تنظیمات روتر شماره‌گیری یا سرور DNS اشتباه است. موارد زیر را بازبینی کنید.
اگر روتر شماره‌گیری نیاز به عبور بسته‌های پخش ندارد، روتر شماره‌گیری را تنظیم کنید تا بسته‌های پخش عبور نکند. اگر روتر شماره‌گیری نیاز به عبور بسته‌های پخش دارد، بررسی کنید تنظیمات صحیح هستند.
اگر سرور DNS در یک شبکه خارجی قرار دارد، آدرس IP که باید وصل شود، نه نام میزبان، را تنظیم کنید، حتی اگر اتصال به دستگاه‌هایی باشد که در شبکه‌ای هستند که به دستگاه وصل است.
اگر سرور DNS در شبکه‌ای قرار دارد که به دستگاه وصل است و اطلاعات مربوط به دستگاه‌هایی که به یک شبکه خارجی وصل هستند در سرور DNS ثبت باشد، بررسی کنید تنظیمات صحیح هستند.