> مشکلات مربوط به شبکه > اتصال به شبکه امکان‌پذیر نیست
54A0-00E

اتصال به شبکه امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که انتخاب درگاه‌ها یا تنظیمات آدرس IP نادرست است. موارد زیر را بازبینی کنید.
همچنین، موارد زیر را بررسی کنید.

آیا درگاه‌های صحیح انتخاب شده است؟

تنظیمات درگاه را بررسی کنید.
وقتی درگاه مناسبی وجود نداشت، با درایور چاپگر آن را ایجاد کنید.

آدرس IP به‌درستی تنظیم شده است؟

برای بررسی اینکه آیا آدرس IP به‌درستی تنظیم شده است، اتصال را بررسی کنید.
در محیط DHCP، آدرس IP به‌طور خودکار دریافت می‌شود. بررسی کنید آیا آدرس IP کنونی به‌درستی تنظیم شده باشد. اگر آدرس IP به‌درستی تنظیم نشده باشد، فعال بودن عملکرد DHCP روتر یا نقطه دسترسی را بررسی کنید.
نکته
بر اساس تنظیمات پیش فرض کارخانه، <DHCP> و <Auto IP> فعال هستند تا دستگاه به‌طور خودکار آدرس IP را دریافت کند.

آیا بخش مربوط به آدرس شبکه فرعی در آدرس IP دستگاه و آدرس IP رایانه با یکدیگر مطابقت دارند؟

اگر آدرس‌های شبکه فرعی با هم مطابقت نداشته باشند، با تغییر آدرس‌های IP دستگاه و رایانه آنها را با هم مطابقت دهید.

ارتباط با دیوار آتش روی رایانه محدود نمی‌شود؟

اگر آدرس‌های IP یا آدرس MAC به‌درستی وارد نشوند، نمی‌توانید به دستگاه دسترسی داشته باشید. در این حالت، لازم است از پانل عملیات برای تنظیم <IPv4 Address Filter>،‏ <IPv6 Address Filter>، یا <MAC Address Filter> روی <Off> استفاده کنید.

اگر دستگاه خاموش و سپس دوباره روشن شده باشد، آیا ارتباط غیرفعال می‌شود؟

وقتی دستگاه خاموش و دوباره روشن شود، ممکن است این اتفاق بیفتید که آدرس IP اختصاص داده شده به دستگاه با آدرسی که قبلاً استفاده شده بود، متفاوت باشد. هنگام استفاده از DHCP، با مدیر شبکه خود تماس بگیرید و هر یک از تنظیمات زیر را انجام دهید
در دستگاه <DNS Dynamic Update> را روی <On> تنظیم کنید.
تنظیمات را به‌گونه‌ای انجام دهید که هر وقت دستگاه راه‌اندازی شد، همیشه آدرس IP یکسانی به آن اختصاص داده شود.