> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > عملیات چاپ منجر به خراب شدن متن می‌شود.
54A0-04K

عملیات چاپ منجر به خراب شدن متن می‌شود.

علت احتمالی می‌تواند این باشد که درایور چاپگر به‌درستی نصب نشده است یا مشکلی در سند وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از درایور چاپگر مناسبی استفاده می‌کنید؟

بررسی کنید آیا درایور چاپگر مناسبی برای دستگاه نصب شده است.
هنگام انجام چاپ، بررسی کنید آیا درایور چاپگر مناسبی برای دستگاه نصب شده است.

آیا درایور چاپگر مشکلی ندارد؟

دوباره درایور چاپگر را نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره روش نصب، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

آیا با استفاده از اتصال USB چاپ را انجام می‌دهید؟

کابل USB را تغییر دهید. اگر از یک کابل USB بلند استفاده می‌کنید، آن را با کابل کوتاهی عوض کنید.
اگر از یک هاب USB استفاده می‌کنید، دستگاه را مستقیماً با استفاده از یک کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر فقط وقتی که هاب USB استفاده شده باشد ارتباط امکان‌پذیر نیست، با سازنده هاب USB خودتان تماس بگیرید.

آیا خراب شدن نویسه‌ها وقتی اتفاق می‌افتد که سند خاصی را چاپ می‌کنید یا با استفاده از برنامه خاصی چاپ می‌کنید؟

سند مورد بحث را از روی پیش نویس دوباره ایجاد کنید یا محتوای سند را وارد فایل جدیدی کنید و سپس دوباره چاپ کردن را امتحان کنید.
بررسی کنید که آیا از طریق برنامه متفاوتی امکان چاپ کردن صحیح سند وجود دارد. اگر نتیجه موفقیت‌آمیز بود، نشان می‌دهد که مشکلی در برنامه اولیه وجود دارد. با سازنده برنامه تماس بگیرید.