> مشکلات مربوط به اسکن کردن > اسکن از طریق رایانه امکان‌پذیر نیست
54A0-01Y

اسکن از طریق رایانه امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که سند اصلی به‌درستی در جای خود قرار نگرفته است یا مشکلی در تنظیمات درایور اسکنر وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا نسخه اصلی به‌طور صحیح در جای خود قرار گرفته است؟

نسخه اصلی را به‌طور صحیح در جای خود قرار دهید.

آیا درایور چاپگر یا نرم‌افزار مشکلی ندارد؟

درایور اسکنر یا نرم‌افزار را مجدداً نصب کنید.

آیا تنظیم وضوح تصویر درست است؟

اگر وضوح تصویر خیلی بالا باشد، بسته به محیط ممکن است اسکن کردن غیرممکن باشد. در این حالت، وضوح تصویر را کاهش دهید و بررسی کنید که اسکن کردن امکان‌پذیر باشد.