> مشکلات مربوط به اسکن کردن > ذخیره اسناد اسکن شده در رایانه امکان‌پذیر نیست
54A0-01X

ذخیره اسناد اسکن شده در رایانه امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که سند اصلی به‌درستی در جای خود قرار نگرفته است یا مشکلی در درایور اسکنر وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا نسخه اصلی به‌طور صحیح در جای خود قرار گرفته است؟

نسخه اصلی را به‌طور صحیح در جای خود قرار دهید.

آیا درایور چاپگر یا نرم‌افزار مشکلی ندارد؟

درایور اسکنر یا نرم‌افزار را مجدداً نصب کنید.