> مشکلات مربوط به اتصال USB > برقراری ارتباط با رایانه از طریق اتصال USB امکان‌پذیر نیست
54A0-013

برقراری ارتباط با رایانه از طریق اتصال USB امکان‌پذیر نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کابل USB به‌درستی متصل نشده یا درگاه اشتباهی انتخاب شده است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کابل USB به‌درستی وصل شده است؟

انتهای رابط هر دو کابل را بررسی کنید: یکی کابلی که به دستگاه وصل می‌شود و دیگری کابلی که به رایانه وصل می‌شود.
رابط با شکل تخت: به درگاه USB رایانه وصل شوید.
رابط با شکل مربعی: به درگاه USB دستگاه وصل شوید.
کابل USB را تغییر دهید. اگر از یک کابل USB بلند استفاده می‌کنید، آن را با کابل کوتاهی عوض کنید.
اگر از یک هاب USB استفاده می‌کنید، دستگاه را مستقیماً با استفاده از یک کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر فقط وقتی که هاب USB استفاده شده باشد ارتباط امکان‌پذیر نیست، با سازنده هاب USB خودتان تماس بگیرید.

درگاه صحیح را انتخاب کرده‌اید؟

تنظیمات درگاه را بررسی کنید.
اگر درگاهی برای استفاده نیست یا مطمئن نیستید، دوباره درایور چاپگر را نصب کنید. زمانی که درایور چاپگر را دوباره نصب کردید، درگاه صحیح به‌طور خودکار ایجاد می‌شود.

آیا درگاه USB رایانه شما به‌درستی کار می‌کند؟

هم رایانه خودتان و هم این دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر در رایانه شما چندین درگاه USB ارائه شده باشد، کابل USB را به درگاه USB متفاوتی از درگاه فعلی وصل کنید.