> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > De afdrukken zijn grijsachtig
50FK-03F

De afdrukken zijn grijsachtig

Mogelijke oorzaken: een probleem met de bedrijfsomgeving. Controleer de volgende punten.

Is het apparaat op een geschikte locatie geïnstalleerd?

Installeer het apparaat op een geschikte locatie.  
Bewaar de tonercartridge twee à drie uur op een geschikte locatie en probeer opnieuw af te drukken. Hiermee is het probleem vaak verholpen. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de tonercartridge.