> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt
50FK-03C

Een deel van de pagina wordt niet afgedrukt

Mogelijke oorzaken: er is een probleem met de marge-instellingen, of het papier is niet goed geplaatst. Controleer de volgende punten.

Drukt u gegevens af zonder marges?

Dit symptoom doet zich voor als in het printerstuurprogramma een marge is ingesteld op Geen. Zorg ervoor dat de marges rond het document groot genoeg zijn.
[Afwerking] tabblad  [Geavanceerde instellingen]  [Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]  [Uit]

Zijn de papiergeleiders afgesteld op de randen van het papier?

Als de papiergeleiders te los of te strak zijn afgesteld, kan dat ertoe leiden dat een gedeelte van het document niet wordt afgedrukt.  

Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.  
BELANGRIJK
Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
Als u <Aan> kiest, wordt de instelling van automatisch uitschakelen gedeactiveerd.