> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Achterzijde van het papier is vlekkerig
50FK-03K

Achterzijde van het papier is vlekkerig

Mogelijke oorzaken: u gebruikt niet het juiste papier, of de fixeereenheid is verontreinigd. Controleer de volgende punten.

Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de afdrukgegevens?

Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.

Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid.  

Als u op kleinformaat, zwaar papier een halftonen-afbeelding afdrukt (bijvoorbeeld een foto), verschijnen er dan strepen op het papier?

Verander de instelling voor <Fixatieverbeter. dik, klein papier>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het probleem kunnen oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, is de afdruksnelheid lager.