> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Afdrukken zijn vaag
50FK-03A

Afdrukken zijn vaag

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier of de tonercassettes zijn bijna leeg. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.

Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd.  
BELANGRIJK
Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
Als u <Aan> kiest, wordt de instelling van automatisch uitschakelen gedeactiveerd.  

Zijn de afdrukken vaag wanneer u op enveloppen afdrukt?

Afdrukken kunnen vaag zijn als u op enveloppen met ruw oppervlak afukt. Misschien kunt u dit verhelpen door <Modus voor ruwe enveloppen> in te stellen op <Aan>. Maar de afdruksnelheid kan lager zijn.  
OPMERKING
<Modus voor ruwe enveloppen> functioneert uitsluitend als de papiersoort is ingesteld op <Envelop 2>.  
Als u <Aan> kiest, is de instelling <Papierkrulcorrectie> uitgeschakeld.  

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.