> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen vlekken en spetters
50FK-039

Er verschijnen vlekken en spetters

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier of de tonercassettes zijn bijna leeg. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Verschijnen er tonervlekken en spetters als u het apparaat gebruikt in een omgeving met lage vochtigheid?

Verander de instelling voor <Modus lage vochtigheid>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.  
OPMERKING
Als <Modus lage vochtigheid> is opgegeven, kan de afdrukdichtheid lager of ongelijk zijn als het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheidsgraad.

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.