> Als u niet goed kunt afdrukken > Het papier krult om of is gekreukeld > Het papier krult
50FK-03U

Het papier krult

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.
Verander de instelling van <Papierkrulcorrectie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Plaats het papier opnieuw de afdrukzijde te veranderen (voorkant / achterkant).
BELANGRIJK
In uitzonderlijke gevallen kan het symptoom erger worden, afhankelijk van het papier. Als dat het geval is, verandert u de afdrukzijde naar de vorige zijde.

Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Vervang de stapel door probleemloos papier.  
Stel <Type papier> in op dunner papier. Bijvoorbeeld: Als de huidige instelling van het papiertype <Normaal 1> is, verander die dan in <Dun 1>.
Verander de instelling van <Papierkrulcorrectie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.