> Berichten en foutcodes > Maatregelen bij ieder bericht
50FK-02A

Maatregelen bij ieder bericht

Raadpleeg de volgende informatie om voor een bericht mogelijke oorzaken en oplossingen weer te geven.
Er verschijnt een schermbericht als de bewerking mislukt vanwege een storing tijdens het afdrukken, of vanwege te weinig geheugencapaciteit.
Er wordt mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartridge gebruikt. Hoeveelheid inkt in cartridge kan niet goed worden weergegeven.
Kan het certificaat van de authenticatieserver niet analyseren.
Kan toegangspunt niet vinden.
Kan niet afdrukken. Er is mogelijk een niet-Canon-cartridge of niet-originele cartridge geplaatst.
Kan geen RX-gegevens afdrukken.
Kan de afbeelding niet herkennen.
Cart.comm.fout Kan niet afdrukken. Mogelijk wordt een niet-Canon-cartridge of namaakcartridge gebruikt.
Einde gebr.duur cartr. Vervanging aanbevolen.
Cart.comm.fout. Er is mogelijk een namaak- of niet-Canon-cartr. in gebruik.
Communicatiefout met cartridge. Kan niet afdrukken. Er is mogelijk een niet-Canon-cartridge of niet-originele cartridge geplaatst.
Wijzig het authenticatiewachtwoord.
Controleer de authenticatie-instellingen.
Kan niet verbinden.
Kan niet verbinden. Controleer de PSK-instellingen.
Kan niet verbinden. Apparaat wordt opnieuw gestart.
Kan niet verbinden. Het maximumaantal apparaten dat verbinding kan maken met het toegangspunt is bereikt./Geen verbinding. Max. aant. verb. met toegangspunt bereikt
Kan niet verbinden via Eenvoudige verbinding via pc. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.
Kan geen verbinding maken met het draadloze LAN. Zet de hoofdschakelaar UIT en AAN en configureer de instellingen opnieuw.
Kan niet verbinden via WPS. Wacht even en configureer de instellingen opnieuw.
Kan geen verbindingen van draadloze apparaten detecteren.
Kan geen reiniging uitvoeren.
Kan open systeem-authenticatie niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen./Kan open systeem-auth. niet uitv. Controleer WEP-inst.
Kan authenticatie met gedeelde sleutel niet uitvoeren. Controleer de WEP-instellingen./Kan auth. m. ged. Sleutel niet uitv. Controleer WEP-inst.
Directe verbinding beëindigd.
Eenvoudige verbinding via pc beëindigd wegens time-out. Het apparaat wordt opnieuw opgestart./Eenv. verb. via pc beëindigd d. time-out. App. Start opn.
Einde gebruiksduur cartridge.
Authenticatiefout Google Cloudprinter
Communicatiefout Google Cloudprinter
Google Cloudpr. niet besch. Serverauth.fout
Google Cloudpr. niet besch. Servercomm.fout
Onjuist aantal tekens/ongeldige tekens ingevoerd.
Toetsslot is ingeschakeld.
Plaats papier.
Laag cartridgeniveau
Geh. vol. Bekijk fout m. statusmonitortoets.
Geheugen vol. Beveil. afdrukopdr. verwerk.
Geheugen vol (Beveiligde afdruk)
Geheugen vol (Fout overslaan)
Geheugen is vol.
Geheugenmedia afdruk is beperkt.
Geen papier
Geen antwoord van de bestemming.
Geen respons van de host./Geen respons van host.
Papier vastgelopen.
Papierformaat past niet bij instellingen
Cartridge voorbereiden.
Afdrukken is beperkt.
Stel de juiste authenticatiegegevens in.
Stel de benodigde gegevens voor authenticatie in.
Frm past niet bij inst
Het certificaat van de authenticatieserver is verlopen.
Het certificaat van de authenticatieserver is onjuist.
Het geheugen is vol.
Het aantal ingevoerde tekens is onjuist of er zijn ongeldige tekens gebruikt.
De WEP-sleutel is niet correct ingesteld. Controleer de WEP-instellingen.
Gebruik externe UI om de benodigde informatie voor authenticatie in te stellen./Gebruik externe UI om nodige info voor auth. in te stellen.