> Andere problemen > Er klinkt een vreemd geluid als het apparaat opstart of tijdens het afdrukken
50FK-043

Er klinkt een vreemd geluid als het apparaat opstart of tijdens het afdrukken

Mogelijke oorzaken: er bevinden zich verontreinigingen binnen het apparaat of u gebruikt niet het juiste papier. Controleer de volgende punten.
OPMERKING
Vóór, tijdens of na het afdrukken zou er een hard geluid kunnen optreden of zou er plotseling een geluid kunnen optreden. Dit is echter geen probleem of storing van het apparaat.

Zijn er papier- of plasticsnippers of andere verontreinigingen binnen het apparaat?

Controleer of er zich papier- of plasticsnippers of andere verontreinigingen binnen het apparaat bevinden.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Is het papier goed geplaatst?

Controleer of het papier goed is geplaatst.  

Zijn de tonercartridges correct geïnstalleerd?

Plaats de tonercartridges opnieuw.  

Gebruikt u originele Canon tonercartridges?

Gebruik alleen originele Canon-tonercartridges ter vervanging van tonercartridges.