> Problemen met draadloos LAN-verbinding > Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN
50FK-031

Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN

Gebruik de volgende procedure om de draadloos LAN verbinding te controleren.
1
Controleer de status van uw computer.
Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router of toegangspunt voltooid?
Zijn de kabels van de draadloze router of toegangspunt (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed aangesloten?
Is de draadloze router of toegangspunt ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd
Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
2
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
3
Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router of toegangspunt.
Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router of toegangspunt?
Zijn er obstakels (bijvoorbeeld muren) tussen het apparaat en de draadloze router of toegangspunt?
Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven uitzenden in de buurt van het apparaat?
4
Configureer de instellingen van het draadloos LAN opnieuw.
OPMERKING
Als de draadloze router of toegangspunt is ingesteld zoals hieronder beschreven, configureer dan de draadloos LAN verbindingsinstellingen met behulp van handmatige invoer.  
De stealth-modus*1 wordt geactiveerd.
ELKE verbindingsweigering*2 wordt geactiveerd.
De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
*1Een functie die automatische detectie van de SSID van de draadloze router of toegangspunt op andere apparaten uitschakelt.
*2Een functie waarbij de draadloze router of toegangspunt de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden aangesloten, is ingesteld op ‘ELKE’ of leeg is.
Als de draadloze router of toegangspunt is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
Het MAC-adres van het apparaat en computer is geweigerd door de functie voor het MAC-adrespakketfilter*3.
Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
*3Een functie om uitsluitend communicatie met apparaten met gespecificeerde MAC-adressen toe te staan, en andere communicatie te verbieden.