> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden
50FK-01F

Lege gebieden bevatten zogenaamde nabeelden

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier of de tonercassettes zijn bijna leeg. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Verschijnen er 'spookbeelden' op dezelfde pagina? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 1>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen. 
OPMERKING
Als u <Aan> selecteert, wordt de toner misschien niet voldoende bevestigd, hetgeen leidt tot vage afdrukken.

Verschijnen er 'spookbeelden' als u continu afdrukt?

Verander de instelling van <Hot offset corrigeren 2>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen. 
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid ongelijk zijn.

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.