> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen vlekken
50FK-01W

Er verschijnen vlekken

De fixeereenheid is mogelijk vies.
Reinig de fixeereenheid. 
Als het probleem blijft optreden wanneer u de fixeereenheid reinigt, wordt het probleem misschien opgelost door <Tonervlekken verminderen 1> in te stellen op <Aan>. 
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.