> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Afdrukken worden licht gekleurd
50FK-01R

Afdrukken worden licht gekleurd

Een mogelijke oorzaak kan zijn dat u niet het juiste papier gebruikt of de tonercassettes bijna leeg zijn. Controleer de volgende punten.

Zijn witte gedeeltes licht gekleurd?

Verander de instelling van <Mistpreventie>. Instellen op <Aan> kan het probleem misschien oplossen. 
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdrukdichtheid lichter zijn.

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.