> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Achterzijde van het papier is vlekkerig
50FK-01X

Achterzijde van het papier is vlekkerig

Mogelijke oorzaken: u gebruikt niet het juiste papier, of de fixeereenheid is verontreinigd. Controleer de volgende punten.

Hebt u papier geladen dat kleiner is dan de afmetingen van de afdrukgegevens?

Controleer of het papierformaat overeenkomt met de afmetingen van de afdrukgegevens.

Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid. 

Verschijnen er vlekken op afdrukken als u continu afdrukt? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Dit verschijnsel kan zich voordoen als u vaak taken afdrukt die veel afbeeldingen bevatten met halftonen*. Wijzig de instelling van <Fixeereenheid automatisch reinigen> of <Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen>. Door <Fixeereenheid automatisch reinigen> in te stellen, kunt u configureren zodat de automatische reiniging van de fixeereenheid wordt uitgevoerd om vlekken te voorkomen. Als u <Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen> instelt op een hoger niveau, neemt de frequentie van regelmatig reinigen toe.  
*Halftonen voor tabelcellen, grafieken, achtergronden van presentatiematerialen, foto´s, enzovoort.
OPMERKING
Telkens als de reiniging wordt uitgevoerd met <Fixeereenheid automatisch reinigen> wordt een vel papier uitgevoerd.
Als u <Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen> instelt, wordt de afdruksnelheid lager.
Als het symptoom niet verbetert nadat de instelling van <Fix.eenh. regelmatig reinigen>/<Fixeereenheid regelmatig reinigen> is veranderd, verricht dan <Fixeereenheid automatisch reinigen>, perform <Fixeereenheid reinigen (vlekken achterkant papier verminderen)>/<Fix.eenh. reingn (vlekkn achtrknt verm.)>.  
OPMERKING
Deze handeling is effectiever als zij ongeveer een uur na het voltooien van de vorige afdruksessie wordt verricht.