> Als u niet goed kunt afdrukken > Het afdrukresultaat is niet goed > Er verschijnen strepen / het afdrukken is ongelijk
50FK-01L

Er verschijnen strepen / het afdrukken is ongelijk

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier of de tonercassettes zijn bijna leeg. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier.

Hebt u de fixeereenheid gereinigd?

Reinig de fixeereenheid. 

Wordt het apparaat gebruikt in een omgeving waar de temperatuur snel en sterk verandert?

Als er snelle temperatuurveranderingen optreden in de omgeving van het apparaat, kan condensatie optreden, wat leidt tot vage of 'doorlopende' afbeeldingen en tekst. Als <Vochtverwijdering> is ingesteld op <Aan>, wordt condens binnen het apparaat verwijderd. Afhankelijk van de temperatuurverandering kan condens automatisch worden veranderd. 
BELANGRIJK
Als het condens is verwijderd, gaat het afdrukken misschien niet goed, en kan er leeg papier worden 'geproduceerd'.
Als u instelt op <Aan>, moet u het apparaat AAN laten om het effect van condensverwijdering te behouden.
Als u <Aan> kiest, wordt de instelling van automatisch uitschakelen gedeactiveerd.  

Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid?

Verander de instelling voor <Modus hoge vochtigheid>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het probleem kunnen oplossen. 
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, en het apparaat in een omgeving met lage luchtvochtigheid gebruikt, kunnen de afgedrukte afbeeldingen onscherp zijn.

Is de afdruk vaag of ongelijk in dichtheid, afhankelijk van het papiertype of de omstandigheden van de omgeving?

Verander de instelling van <Fixatieverbetering>. Misschien kunt u dit verhelpen door de instelling te veranderen.  
OPMERKING
LBP664Cx / LBP663Cdw
Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>.
Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot gekrulde afdrukken of lagere afdruksnelheid.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Als u <Aan> kiest, kunnen in witte gedeelten zogenaamde spookbeelden verschijnen.

Gebruikt u papier dat veel papierstof bevat? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Bij papier dat veel stof bevat, kan het stof leiden tot een vage of streperige afdruk. In dat geval wordt het probleem misschien opgelost als u <Fout corr.afb. door papierstf>/<Beschadigde afb. door papierstof corrig.> instelt op <Aan>.  
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.

Is de correctie van niet-overeenstemmende kleuren of de kleur correct?

Verander de instelling voor <Onjuiste kleur corrigeren>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het probleem kunnen oplossen. 
OPMERKING
Als u instelt op <Aan>, kan de afdruksnelheid lager zijn.
Verander de instelling voor <Mod. drumstr. vermin.>. Als u dit item instelt op <Aan>, zou dat het probleem kunnen oplossen. 

Is de tonercartridge bijna leeg?

Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges zit en vervang zo nodig de tonercartridges.  
Onafhankelijk van het weergegeven tonerniveau kan de tonercartridge het einde van zijn levensduur hebben bereikt, tengevolge van de omgevingscondities en de versleten materialen in de cartridge. Vervang de tonercartridge.