> Als u niet goed kunt afdrukken > Het papier krult om of is gekreukeld > Het papier krult
50FK-021

Het papier krult

Mogelijke oorzaak: u gebruikt niet het juiste papier. Controleer de volgende punten.

Gebruikt u geschikt papier?

Controleer het papier dat u kunt gebruiken en druk af met geschikt papier. Geef ook de instellingen voor het formaat en type papier goed op.
Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>. 
OPMERKING
Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.
Plaats het papier opnieuw de afdrukzijde te veranderen (voorkant / achterkant).
BELANGRIJK
In uitzonderlijke gevallen kan het symptoom erger worden, afhankelijk van het papier. Als dat het geval is, verandert u de afdrukzijde naar de vorige zijde.

Gebruikt u papier dat vocht heeft opgenomen?

Vervang de stapel door probleemloos papier.  
Stel <Type papier> in op dunner papier. Bijvoorbeeld: Als de huidige instelling van het papiertype <Normaal 1> is, verander die dan in <Dun 1>.
Verander de instelling voor <Papierkrulcorrectie>. Het verbeterende effect is sterker met <Modus 2> dan met <Modus 1>. Probeer eerst met <Modus 1>. 
OPMERKING
Een sterker verbeterend effect instellen kan leiden tot vage afdrukken of lagere afdruksnelheid.

Gebruikt u het apparaat in een omgeving met hoge vochtigheid? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Als u <Tonervlekken verminderen 2> selecteert voor <Modus 1>, wordt het probleem mogelijk opgelost. 
OPMERKING
Als u instelt op <Modus 1>, kunnen afdrukken vaag zijn.