> Problemen blijven aanwezig > Als een probleem niet kan worden opgelost
50FK-028

Als een probleem niet kan worden opgelost

Neem contact op met uw Canon dealer of met de Canon helpdesk.
BELANGRIJK
Het is niet toegestaan het apparaat te demonteren of te repareren
Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de garantie vervalt.

Als u contact opneemt met Canon

Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt als u contact met ons gaat opnemen:
De productnaam (LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw)
De naam en gegevens van de dealer waar u het apparaat hebt gekocht
Details van het probleem (bijvoorbeeld welke bewerking u hebt uitgevoerd en wat het resultaat is)
Het serienummer (op de achterzijde van het apparaat)
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
OPMERKING
Het serienummer controleren vanaf het bedieningspaneel
Selecteer <Statusmonitor> ( <Apparaatinformatie>/<Apparaatstatus>  <Serienummer>.