> Veelvoorkomende problemen > Apparaat werkt niet
50FK-001

Apparaat werkt niet

Mogelijke oorzaken: het netsnoer en kabels zijn niet goed aangesloten of het apparaat staat in de slaapstand. Controleer de volgende punten.

Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?

Als het apparaat is ingeschakeld maar niet reageert, zet u het apparaat uit, controleert u of het netsnoer goed is aangesloten en zet u het apparaat weer aan.
Haal de stekker uit het stopcontact en uit het apparaat, en steek hem er weer in.
Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem in een ander stopcontact.
Controleer of het apparaat stroom krijgt via het netsnoer. Vervang het netsnoer door een andere, of controleer met behulp van een voltmeter of het snoer niet defect is.

Is het apparaat nog maar net ingeschakeld?

Wacht even tot het opstart.

Zijn alle kabels goed aangesloten?

Controleer of de kabels goed zijn aangesloten. Pas op dat u de kabelpoorten niet verwisselt.
USB-poort (voor aansluiting van USB-toestellen)
USB poort (voor aansluiting van computer)
LAN-poort

Is de slaapstand geactiveerd?

Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren. Als u de slaapstand wilt uitschakelen, drukt u op de toets met de markering .