> Problemen met het netwerk > Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter is aangesloten op het netwerk)
50FK-00H

Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter is aangesloten op het netwerk)

Mogelijk zijn de instellingen van de inbelrouter of DNS server verkeerd. Controleer de volgende punten.
Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de instellingen juist zijn.
Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk waarop het apparaat is aangesloten.
Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u of de instellingen juist zijn.