> Problemen met het netwerk > Kan geen verbinding maken met het netwerk
50FK-00C

Kan geen verbinding maken met het netwerk

Mogelijk is de selectie van poorten of instellingen IP-adres verkeerd. Controleer de volgende punten.
Raadpleeg ook de onderstaande items.

Zijn de juiste poorten geselecteerd?

Controleer de poortinstellingen.
Als er geen geschikte poort is, maakt u er een met het printerstuurprogramma.  

Is het IP-adres juist ingesteld?

Verricht een verbindingstest om te controleren of het IP-adres juist is ingesteld.
In een DHCP-omgeving wordt automatisch een IP-adres verkregen. Controleer of het huidige IP-adres juist is ingesteld. Als het IP-adres niet juist is ingesteld, controleer dan of de DHCP functie van de router of toegangspunt is ingeschakeld.  
OPMERKING
Af fabriek zijn <DHCP> en <Auto IP> standaard geactiveerd zodat het apparaat automatisch een IP-adres krijgt.

Komen het subnetwerk-adresgedeelte van het IP-adres van het apparaat en dat van het IP-adres van de computer overeen?

Als de subnetwerk-adressen niet overeenkomen, realiseer dat dan door de IP-adressen van het apparaat en de computer te veranderen.  

Wordt communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer?

Als u IP-adressen of een MAC-adres verkeerd invoert, krijgt u geen toegang tot het apparaat. In dat geval moet u via het bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.

Als het apparaat wordt uit- en weer ingeschakeld, is dan geen communicatie mogelijk?

Als het apparaat wordt uit- en weer ingeschakeld, is aan het apparaat misschien een ander IP-adres toegewezen dan het eerder gebruikte. Als u DHCP gebruikt, raadpleegt u de netwerkbeheerder en kiest u een van de volgende oplossingen.
Stel <DNS dynamische update> in op <Aan> op de machine.  
De instelling opgeven zodat telkens hetzelfde IP-adres wordt toegewezen bij het opstarten van de apparaat.