> Problemen met afdrukken > Kan niet afdrukken
50FK-015

Kan niet afdrukken

Mogelijke oorzaak: een probleem met de afdrukdata of het printerstuurprogramma. Controleer de volgende punten.
Maar er kan ook een probleem met de netwerk- of USB-verbinding. Controleer of de verbinding correct is.

Is het papier goed geplaatst?

Controleer of het papier goed is geplaatst.  

Kunt u een Windows testpagina afdrukken?

Als u een Windows testpagina kunt afdrukken, is er geen probleem met het apparaat of het printerstuurprogramma. Controleer de afdrukinstellingen van uw toepassing.  

Is de bestandsnaam van het af te drukken document tamelijk lang?

Als u een taak vanaf de computer naar het apparaat zendt, wordt het verzonden met een naam die verwijst naar de bestandsnaam van het document en de naam van de voor het afdrukken gebruikte toepassing. Een te lange taaknaam kan correct verzenden verhinderen; zorg er dus voor dat de bestandsnaam van het document niet te lang is.

Gebruikt u beveiligingssoftware of dergelijke?

Zorg ervoor dat beveiligingssoftware of andere residente software het afdrukken niet hindert.

Gaat het fout als u een specifiek document wilt afdrukken of wanneer u vanaf een specifieke toepassing wilt afdrukken?

Creëer het betreffende document van begin af aan of importeer de documentinhoud in een nieuw bestand, en probeer dan opnieuw af te drukken.
Controleer of het document kan worden afgedrukt vanaf een andere toepassing. Een goed resultaat maakt duidelijk dat er een probleem is met de originele toepassing. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing.

Is er een probleem met het printerstuurprogramma?

Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.  
Controleer of het papierformaat of het uitvoerformaat goed is ingesteld.
Controleer of bidirectionele communicatie is ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, schakelt u de bidirectionele communicatie in en start u de computer opnieuw.  

Is er misschien een niet-afgewerkte taak overgebleven?

Als het afdrukken om de een of andere reden wordt onderbroken, blijft de taak in het apparaat aanwezig als data die nog moet worden afgedrukt. In dat geval werkt of reageert het apparaat misschien niet, zelfs niet wanneer het een nieuwe afdrukinstructie ontvangt. Verwijder de resterende taak, en probeer dan opnieuw af te drukken.  

Drukt u af met de LPR-commandoregel?

Om continu PDF-gegevens af te drukken met behulp van de lpr-opdracht, moet u afdruktaken één voor één afdrukken in intervallen volgens de instelling <Time-out>.  

Heeft zich een fout voorgedaan?

In het afdruk-logboek kunt u controleren of er tijdens het afdrukken een fout optrrad.  

Kunt u afdrukken vanaf andere computers?

Als u ook niet kunt afdrukken vanaf andere computers, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.