> Problemen met de USB-verbinding > Kan niet met de computer communiceren via een USB-verbinding
50FK-012

Kan niet met de computer communiceren via een USB-verbinding

Mogelijke oorzaak: de USB-kabel is niet goed aangesloten of de verkeerde poort is geselecteerd. Controleer de volgende punten.

Is de USB-kabel goed aangesloten?

Controleer beide eindconnectoren van de kabels: degene die om op de machine aan te sluiten, en degene die om op de computer aan te sluiten.
De platte connector: in de USB-poort van de computer.
De vierkante connector: in de USB-poort van het apparaat.
Wissel de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer. Als bij gebruik van een USB-hub geen communicatie mogelijk is, neem dan contact op met de fabrikant van de USB-hub.

Hebt u de juiste poort geselecteerd?

Controleer de poortinstellingen.  
Als er geen bruikbare poort is of u het niet zeker weet, installeer dan het printerstuurprogramma opnieuw. Als u het printerstuurprogramma opnieuw installeert, wordt de juiste poort automatisch gemaakt.  

Werkt de USB-poort van uw computer zonder problemen?

Start de computer en dit apparaat opnieuw op. Als de computer meerdere USB-poorten heeft, sluit de USB-kabel dan op een andere USB-poort dan de huidige, aan.