> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer sorte pletter
50CS-03J

Der forekommer sorte pletter

Fikseringsenheden kan være beskidt. Rens fikseringsenheden.